Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή «Ανάλυση διδαγμάτων από τον πόλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
22.CAP.OP.310
Σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή «Ανάλυση διδαγμάτων από τον πόλεμο επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, προς υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων»
Η προτεινόμενη πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο σε διαδοχική σειρά θα ενημερώσει τον ΕΟΑ και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη του σχετικά με τα εντοπισθέντα διδάγματα κατά τον πόλεμο επιθετικότητας στη Ρωσία κατά της Ουκρανίας, ιδίως προς όφελος της αναθεώρησης του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων (CDP) για το 2023, της συντονισμένης ετήσιας επισκόπησης για την άμυνα (CARD) και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων του ΕΟΑ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://eda.europa.eu/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
73000000
BE1
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/08/2022 00:00
20/09/2022 17:00
21/09/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 146-416595
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/08/2022 00:00