Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing ECDC's intention to publish a future negotiated low/middle value procedure. Click on "Express interest" if you are interested in participating (see below).
Τίτλος:
Rental of Automated External Defibrillators (AEDs) to ECDC premises and training...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία έναρξης:
25/07/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
09/08/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
NP/2022/RMS/24268 ex-ante publicity
Rental of Automated External Defibrillators (AEDs) to ECDC premises and training in cardiopulmonary resuscitation (CPR), defibrillation and first aid.
The objective of this request for offer is to install Automated External Defibrillators (AEDs) in the ECDC premises located in Solna at Gustav III:s boulevard 40, Sweden and to train ECDC staff in how to carry out cardiopulmonary resuscitation (CPR), defibrillation and first-aid. ECDC is looking for a contractor to rent seven (7) AEDs for a period of up to four years. The contract will cover the following activities: rental and installation of the defibrillators including relevant supporting equipment and signage as well as regular and ad hoc maintenance of AEDs. It will also comprise the recurrent inhouse training of ECDC staff as specified above. estimated total amount: 40,000 EUR
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Economic operators shall be established in the European Union, European Economic Area and Stabilisation and Association Agreements countries. See "Document Library" tab for further information.
Σημεία αναφοράς
25/07/2022 00:00
09/08/2022 16:00
16/08/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.