Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στήριξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης σχεδίου της Εταιρείας Ηλε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
AA-010860-001
Στήριξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης σχεδίου της Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της Τυνησίας (STEG): παροχή βοήθειας και συμβουλών για την υλοποίηση του CGES και του CPR και παρακολούθηση της μελέτης...
Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας, μέσω του φορέα προώθησης (STEG), ζήτησε από την ΕΤΕπ να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά της για την αποκατάσταση του δικτύου διανομής (το «Έργο») για την περίοδο 2020-2025 με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου μέσης /χαμηλής τάσης της. Για την Τυνησία, ο γενικός στόχος του Έργου είναι η ενίσχυση του εθνικού συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος για την καλύτερη κάλυψη της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα. Για τη STEG, στόχος είναι η μείωση των τεχνικών και εμπορικών απωλειών και η βελτίωση της αξιοπιστίας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε επτά ζώνες διανομής (Κέντρο, Ευρύτερη περιφέρεια Τύνιδας, Βόρεια περιφέρεια, Βορειοδυτική περιφέρεια, Νότια Περιφέρει, Νοτιοδυτική Περιφέρεια, Σφαξ). Τέλος, ο γενικός στόχος της τεχνικής υποστήριξης είναι: 1) η ευθυγράμμιση της υλοποίησης του έργου με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα της ΕΤΕπ και, 2) η παροχή βοήθειας και υποστήριξης στη STEG όσον αφορά την υλοποίηση του έργου.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300000.00 EUR
300000.00 EUR
71356200
TN
Σημεία αναφοράς
03/08/2022 00:00
Άνευ αντικειμένου
21/09/2022 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 148-422307
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/08/2022 00:00