Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων, αρχιτεκτονικής και ανάλυσης απαιτήσεων στον ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/002/22
Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων, αρχιτεκτονικής και ανάλυσης απαιτήσεων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση έργων, την αρχιτεκτονική και την ανάλυση απαιτήσεων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ). Το Γραφείο προτίθεται να αναθέσει, για κάθε τμήμα, κατ' ανώτατο όριο τέσσερις συμβάσεις-πλαίσια στο πλαίσιο του μηχανισμού διαδοχικής σειράς για την παροχή των εν λόγω εξωτερικών υπηρεσιών ΤΠ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
48,048,000.00 EUR
72220000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/08/2022 00:00
30/09/2022 13:00
03/10/2022 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες διαχείρισης έργων και αρχιτεκτονικής στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών
Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σχετίζονται με:• τη διαχείριση προγραμμάτων, τη διαχείριση έργων και την υποστήριξη έργων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών,• την αρχιτεκτονική στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες ανάλυσης απαιτήσεων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών
Στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ανάλυσης απαιτήσεων στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών, με στόχο τη διαμόρφωση λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των λύσεων πληροφόρησης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 149-425329
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/08/2022 00:00