Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την ισχύ και την αναπαραγωγιμότητα της εξέτασης της θνησιμότητ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/20/11/2015-PROC/2015/030.
Μελέτη σχετικά με την ισχύ και την αναπαραγωγιμότητα της εξέτασης της θνησιμότητας στο πλαίσιο του δικτύου επιτήρησης...
Μελέτη σχετικά με την ισχύ και την αναπαραγωγιμότητα της εξέτασης της θνησιμότητας για το δίκτυο επιτήρησης λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (HAI-Net).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/01/2016 23:59
29/01/2016 00:00
05/02/2016 16:30
12/02/2016 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 041-066289 Διορθωτικό 27/02/2016 00:00
2015/S 234-424504 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/12/2015 00:00