Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority's intention to publish a future negotiated low or middle value procedure,(read more info in the document library)
Τίτλος:
Ex-Ante - Renew Europe group website development and maintenance
Αναθέτουσα αρχή:
European Committee of the Regions
Ημερομηνία έναρξης:
02/08/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
15/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CDR/2022/Renew/001
Ex-Ante - Renew Europe group website development and maintenance
Renew Europe group website development and maintenance. Estimated value : 30.000 €
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
02/08/2022 00:00
15/09/2022 23:59
16/09/2022 - 21/10/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.