Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Acquisto di n° 6 cassoni scarrabili
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία έναρξης:
03/08/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
04/09/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2022/LVP/2122-ExA
Acquisto di n° 6 cassoni scarrabili
Si informa che la presente non è un bando di gara, ma una pubblicazione che annuncia l'intenzione dell'amministrazione aggiudicatrice di pubblicare una futura procedura negoziata di basso o medio valore (maggiori dettagli qui).

Si richiede la fornitura di n° 6 cassoni scarrabili nuovi da 30 mc, con tetto in lamiera richiudibile, da destinare al contenimento di materiali ferrosi, comprensivo di consegna e collocazione nelle aree indicate presso il sito JRC-Ispra.
Προμήθειες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
44613400
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
03/08/2022 00:00
04/09/2022 00:00
05/09/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.