Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τον ρόλο των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στη βελτ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AGRI/2022/OP/0004
Μελέτη σχετικά με τον ρόλο των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς
Η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, και η αγορά γεωργικών τροφίμων δεν αποτελεί εξαίρεση. Εκτός από την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών από τον ιδιωτικό τομέα, ο νομοθέτης της ΕΕ έκρινε απαραίτητο για τον δημόσιο τομέα να συγκεντρώσει και να διαδώσει πληροφορίες στους συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τις τιμές και τους όγκους για διάφορους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (FSC). Οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να βρεθούν σε σημαντικό μειονέκτημα για τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στην FSC, είτε λόγω διαρθρωτικών λόγων είτε απλώς λόγω του γεγονότος ότι η απόκτηση πληροφοριών μπορεί να είναι δαπανηρή. Η έκθεση της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές του 2016 επιβεβαιώνει ότι η ασυμμετρία των πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δημιουργεί δυσπιστία όσον αφορά τη μετάδοση των τιμών και τη διανομή της προστιθέμενης αξίας. Αυτή η χαμηλή εμπιστοσύνη συνεπάγεται υψηλότερο κόστος συναλλαγών για όλους τους φορείς της αλυσίδας, εις βάρος όλων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών και των καταναλωτών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
700,000.00 EUR
700,000.00 EUR
77100000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
77100000
79310000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/08/2022 00:00
03/10/2022 12:00
05/10/2022 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 155-438831
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/08/2022 00:00