Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή βοήθειας για τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/HUCAP/2015/25.
Παροχή βοήθειας για τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.
Ο γενικός στόχος της σύμβασης-πλαισίου που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία διαγωνισμού είναι να παρέχει βοήθεια ή/και καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες στα συμβούλια επιλογής της EFSA κατά τις διαδικασίες επιλογές για διαφορετικούς τύπους θέσεων (ήτοι ανώτερα διευθυντικά στελέχη, μεσαία διευθυντικά στελέχη, επικεφαλής ομάδων, υπαλλήλους, βοηθούς).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο τμήμα 2 της συγγραφής υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Σημεία αναφοράς
22/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
15/02/2016 14:30
16/02/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 247-448662 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/12/2015 00:00