Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τα οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/EMFF/2015/021.
Μελέτη σχετικά με τα οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών.
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση υπηρεσιών για τη διεξαγωγή μιας μελέτης σχετικά με τα οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, προκειμένου να αξιολογήσει τον ρόλο τους στη γαλάζια οικονομία.Ο κύριος στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές παρέχουν οφέλη σε συγκεκριμένους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα σε σχετικές πολιτικές της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
22/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
14/03/2016 23:59
23/03/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 247-448663
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/12/2015 00:00