Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη μεθόδων για τη βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμήσεων του HIV στις χώρες...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OJ/27/11/2015-PROC/2015/033.
Ανάπτυξη μεθόδων για τη βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμήσεων του HIV στις χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ.
Ο γενικός στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη ενός συνόλου μεθόδων/εργαλείων, που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη χρησιμότητα των εθνικών δεδομένων επιτήρησης για τον HIV και να παράσχουν καλύτερες εκτιμήσεις για ορισμένες βασικές παραμέτρους με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη. Αυτό θα επιτρέψει στο ECDC και τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν την πραγματική επιδημία του HIV σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ/ΕΟΧ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
12/02/2016 16:30
19/02/2016 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 241-436421
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/12/2015 00:00