Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οικονομικά μέσα στον τομέα των μεταφορών και του δομημένου περιβάλλοντος: Ανάλυσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/08/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
CLIMA.A.4/SER/2012/0021
Οικονομικά μέσα στον τομέα των μεταφορών και του δομημένου περιβάλλοντος: Ανάλυση των επιλογών πολιτικής.
Στόχος είναι η απογραφή των πρακτικών όρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη εάν οι εκπομπές GHG από τον ενεργειακό τομέα που σχετίζονται με τον τομέα των οδικών μεταφορών ή/και του δομημένου περιβάλλοντος ενσωματώνονταν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETS) μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, λαμβανομένων υπόψη των υπαρχόντων μέσων πολιτικής στους εν λόγω τομείς, μέσω της αξιολόγησης διαφορετικών επιλογών καθώς και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/07/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/08/2012 23:59
10/09/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 126-207881
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/07/2012 00:00