Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιχειρησιακά εργαλεία και υπηρεσίες διαχείρισης πόρων λογισμικού (SAM).
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
PE/ITEC-SAM15.
Επιχειρησιακά εργαλεία και υπηρεσίες διαχείρισης πόρων λογισμικού (SAM).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EP) είναι επί του παρόντος στη διαδικασία δημιουργίας προγράμματος διαχείρισης πόρων λογισμικού (SAM).Υπάρχουν 3 κύριοι στόχοι του προγράμματος SAM για τους οποίους απαιτούνται κατάλληλα εργαλεία και υπηρεσίες υποστήριξης:— συμμόρφωση — διαχείριση του κινδύνου που συνδέεται με τη νομική και ρυθμιστική έκθεση λόγω μη συμμόρφωσης με τις άδειες, τη μείωση των πιθανών διακοπών ή της επιδείνωσης των υπηρεσιών πληροφορικής,— έλεγχος δαπανών — μείωση των άμεσων δαπανών του λογισμικού, των σχετικών πόρων, καθώς και των συνεχών δαπανών υποστήριξης και συμβάσεων,— διακυβέρνηση — με αξιόπιστα στοιχεία για την κατάσταση της περιουσίας λογισμικού της επιχείρησης και την ικανότητα δημιουργίας με ακρίβεια σεναρίων για τον αντίκτυπο των αλλαγών, μπορούν να λαμβάνονται καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις και να επιτευχθεί πλεονεκτική θέση σε διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές.Στόχος της παρούσας ανοικτής διαδικασίας είναι η απόκτηση των κατάλληλων εργαλείων του συστήματος SAM με τις αναγκαίες υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του προγράμματος SAM.Το πρόγραμμα SAM είναι ένα εσωτερικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θα ανατεθεί εξωτερικά· το σκεπτικό σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών είναι να παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
16/12/2015 00:00
03/02/2016 23:59
04/02/2016 17:00
16/02/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 243-440514
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/12/2015 00:00