Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

An amended version of the tender specifications will be published with the following changes: 1.The first paragraph of point 2.1 has been almost completely deleted. The published draft service contract had already been updated in line with the changes to the Financial Regulation; 2.The date of entry into force and the expected date of signature have been changed; 3.Erroneous references to articles of the draft service contract have been corrected at pages 12, 13 and 41.
Τίτλος:
Μετάφραση τεχνικών κανονισμών που σχετίζονται με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
504/PP/GRO/IMA/16/TR8816.
Μετάφραση τεχνικών κανονισμών που σχετίζονται με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Μεταφράσεις των γνωστοποιήσεων των κρατών μελών που σχετίζονται με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/03/2016 23:59
11/03/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 240-434808
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/12/2015 00:00