Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση αθλητικών και κοινωνικοπολιτιστικών εγκαταστάσεων στο Γραφείο Εναρμόν...
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/01/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/014/15.
Διαχείριση αθλητικών και κοινωνικοπολιτιστικών εγκαταστάσεων στο Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς...
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η σύναψη σύμβασης-πλαισίου για την εκτέλεση των αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης αθλητικών και κοινωνικοπολιτιστικών εγκαταστάσεων στο Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα). Περιλαμβάνεται η τεχνική, οικονομική και διοικητική διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων πλην του καθαρισμού και της συντήρησης των μονίμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/01/2016 23:59
04/02/2016 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 241-436422 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/12/2015 00:00