Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
HADEA/2022/OP/0019 – PIN – Ανάπτυξη Κώδικα Δεοντολογίας για Δίκαιη Πρόσβαση των ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/08/2022
Ημερομηνία λήξης:
24/08/2023
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
HADEA/2022/OP/0019-PIN
HADEA/2022/OP/0019 – PIN – Ανάπτυξη Κώδικα Δεοντολογίας για Δίκαιη Πρόσβαση των Επιζώντων από Καρκίνο σε Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Ανάπτυξη Κώδικα Δεοντολογίας για Δίκαιη Πρόσβαση των Επιζώντων από Καρκίνο σε Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
73200000
EE / EL / MT / IS / IT / ES / AT / CY / CZ / PL / LI / RO / NL / DE / NO / BE / FI / PT / BG / DK / LT / LU / HR / LV / FR / HU / SE / SI / SK / IE
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
66000000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
31/08/2022 00:00
24/08/2023 23:59
10/10/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 167-472698
Προκαταρκτική προκήρυξη
31/08/2022 00:00