Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πλατφόρμα υποστήριξης ενδιαφερομένων μερών της πορείας μετάβασης: Εφαρμογή για τ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/10/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/01/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EISMEA/2022/OP/0018
Πλατφόρμα υποστήριξης ενδιαφερομένων μερών της πορείας μετάβασης: Εφαρμογή για το οικοσύστημα τουρισμού
Η πύλη τουρισμού σε επίπεδο ΕΕ θα παρέχει στον τουριστικό κλάδο, στις ΜΜΕ και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς εύκολη πρόσβαση στους πόρους που τους υποστηρίζουν κατά τη μετάβασή τους σε πιο πράσινες και καινοτόμες υπηρεσίες και επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η θέση της ΕΕ ως τουριστικός προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο.Η πλατφόρμα θα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει ξεχωριστά διαχειριζόμενους τύπους περιεχομένου για διαφορετικές κοινότητες βιομηχανικών οικοσυστημάτων, ενώ η πρώτη υλοποίηση στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση περιεχομένου για το τουριστικό οικοσύστημα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3,250,000.00 EUR
3,250,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
72000000
79000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/10/2022 00:00
09/01/2023 10:00
09/01/2023 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 235-678729
Διορθωτικό
06/12/2022 00:00
2022/S 204-576824
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/10/2022 00:00