Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, αύξηση της ετοιμότητας διεθνοποίησης των Μ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2015/028.
Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, αύξηση της ετοιμότητας διεθνοποίησης των ΜΜΕ της ΕΕ σε αγορές-στόχους.
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η εκτέλεση ενός πρώτου δοκιμαστικού σχεδίου που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει στρατηγικές, πολιτικές και δράσεις με στόχο την παροχή βοήθειας σε ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς διεθνή εμπειρία, προκειμένου να αξιοποιήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης πέραν των ορίων της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
19/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
26/02/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
02/03/2016 23:59
14/03/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 013-017785 Διορθωτικό 20/01/2016 00:00
2015/S 246-446222 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/12/2015 00:00