Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

IMPORTANT NOTE: the date of 28/01/2016 is the last date for the 'dispatch' of tenders by the tenderer and NOT the 'receipt' of tenders by ENISA.
Τίτλος:
Σενάριο άσκησης πίεσης και οπτικοακουστικού υλικού για τις ασκήσεις του ENISA στ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/01/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENISA D-COD-16-T05.
Σενάριο άσκησης πίεσης και οπτικοακουστικού υλικού για τις ασκήσεις του ENISA στον κυβερνοχώρο.
Τμήμα 1 — ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού σεναρίων ασκήσεων.Ο στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η ανάπτυξη οπτικού υλικού σεναρίων ασκήσεων το οποίο θα υποστηρίξει την αφήγηση της άσκησης Cyber Europe 2016 κατά τη διάρκεια της άσκησης.Τμήμα 2 — υποστήριξη σεναρίων μέσων ενημέρωσης και άσκησης πίεσης πριν από και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης.Ο στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η υποστήριξη του ENISA κατά την ανάπτυξη ειδικών σεναρίων και υποθετικών καταστάσεων που προσομοιώνουν την πίεση των μέσων ενημέρωσης κατά τις διάφορες φάσεις της άσκησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
18/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/01/2016 17:00
09/02/2016 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού σεναρίων ασκήσεων Ο στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η ανάπτυξη οπτικού υλικού σεναρίων ασκήσεων το οποίο θα υποστηρίξει την αφήγηση της άσκησης Cyber Europe 2016 κατά τη διάρκεια της άσκησης.Οι εργασίες θα εκτελεστούν με την ακόλουθη δομή:1. σειρά εργασιών 1: προσομοίωση προγράμματος τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων,2. σειρά εργασιών 2: ανάπτυξη οπτικού υλικού για την υποστήριξη του σεναρίου της άσκησης,3. σειρά εργασιών 3: διαφημιστικό οπτικό υλικό μετά τη δράση.
Παρτίδα 2 Υποστήριξη σεναρίων μέσων ενημέρωσης και άσκησης πίεσης πριν από και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης Ο στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η υποστήριξη του ENISA κατά την ανάπτυξη ειδικών σεναρίων και υποθετικών καταστάσεων που προσομοιώνουν την πίεση των μέσων ενημέρωσης κατά τις διάφορες φάσεις της άσκησης.1. Σειρά εργασιών 1 — στρατηγική πίεσης μέσων ενημέρωσης,2. Σειρά εργασιών 2 — προσχεδιασμένα λεπτομερή σενάρια και υλικό πίεσης μέσων ενημέρωσης,3. Σειρά εργασιών 3 — παρακολούθηση της ανταπόκρισης των μέσων ενημέρωσης και δυναμική πίεση των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της άσκησης,4. Σειρά εργασιών 4 — υποστήριξη της ανάπτυξης δέσμης ενεργειών για οπτικοακουστικό υλικό σεναρίων,5. Σειρά εργασιών 5 — ad hoc επιμελημένο και γραφικό υλικό.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 245-444391 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/12/2015 00:00