Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για την Αποτελεσματική Χρήση των Πόρων.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2015/027.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για την Αποτελεσματική Χρήση των Πόρων.
Ο στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η σύσταση ενός εικονικού Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την Αποτελεσματική Χρήση των Πόρων. Το Κέντρο θα παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ, ενδιάμεσους επιχειρηματικούς φορείς, επαγγελματίες στον τομέα αποτελεσματικής χρήσης πόρων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως περιφερειακές αρχές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/12/2015
Άνευ αντικειμένου
17/02/2016
Άνευ αντικειμένου
22/02/2016
03/03/2016 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 008-009082 Διορθωτικό 13/01/2016
2015/S 252-461137 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/12/2015