Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενημέρωση και σύνταξη νέων άρθρων για το OSHWiki
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/09/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OSHA/2022/OP/0042
Ενημέρωση και σύνταξη νέων άρθρων για το OSHWiki
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ενημέρωση των υφιστάμενων άρθρων στο OSHWiki και τη σύνταξη νέων άρθρων για το OSHWiki.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
160,000.00 EUR
160,000.00 EUR
73000000
ES213
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/09/2022 00:00
27/10/2022 13:00
28/10/2022 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 182-513691
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/09/2022 00:00