Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργαστηριακές εργασίες ήχου, φωτογραφιών, βίντεο, πολυμέσων και σχετικές προμήθε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PO/2015-27/A4.
Εργαστηριακές εργασίες ήχου, φωτογραφιών, βίντεο, πολυμέσων και σχετικές προμήθειες και υπηρεσίες - ανοικτή διαδικασία PO/2015-27/A4.
Σκοπός της προκηρυσσόμενης διοργανικής σύμβασης-πλαισίου είναι η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών και προμηθειών στα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ για τη διατήρηση, ψηφιοποίηση και διανομή των οπτικοακουστικών παραγωγών τους.Η σύμβαση καλύπτει τεχνικές υπηρεσίες και προμήθειες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των οπτικοακουστικών παραγωγών των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων και οργανισμών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και για την ψηφιοποίηση, την απογραφή και τη διανομή τους στα ενδιαφερόμενα μέρη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
30/12/2015 00:00
08/02/2016 23:59
08/02/2016 17:00
15/02/2016 00:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ήχος, βίντεο και πολυμέσα
— Μεταφορά/αναπαραγωγή σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά αναλογικά και ψηφιακά μέσα.— Επανεπεξεργασία και ψηφιοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης και της απλής επεξεργασίας.— Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων (ετικέτες, εξώφυλλα, κιβώτια για όλα τα είδη μέσων, φάκελοι διαφόρων μορφών και οποιαδήποτε άλλα αναλώσιμα και μέσα εγγραφής που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή διαχείριση αρχείων ήχου και βίντεο).— Απογραφή οπτικοακουστικών εγγράφων.— Σχετικές υπηρεσίες: εκτύπωση εξωφύλλων και ετικετών αναγνώρισης, συσκευασία και διανομή.
Παρτίδα 2
Φωτογραφίες
— Εκτύπωση σε διάφορες μορφές με τη χρήση των αρχείων που παρέχονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.— Μοντάζ και εργασίες επεξεργασίας εικόνων.— Μεγέθυνση/πλαισίωση εικόνων.— Εργασίες ψηφιοποίησης.— Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων (φάκελοι για την αποθήκευση φωτογραφιών, ενισχυμένοι φάκελοι, κύλινδροι από χαρτόνι, κασέτες μελανιού, μέσα εγγραφής και οποιαδήποτε άλλα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή διαχείριση αρχείων φωτογραφιών).— Απογραφή φωτογραφικών εγγράφων.— Σχετικές υπηρεσίες: συσκευασία και διανομή.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 252-461152
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/12/2015 00:00