Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, διαλογή, ταχυδρομική αποστολή, μεταφορά και παρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/09/2022
Ημερομηνία λήξης:
07/02/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2022/OP/2053-PIN
Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, διαλογή, ταχυδρομική αποστολή, μεταφορά και παράδοση αλληλογραφίας από τις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) στην Ίσπρα (VA), Ιταλία
Η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού στοχεύει να παράσχει στις Υπηρεσίες των εγκαταστάσεων της Ίσπρα του Κοινού Κέντρου Ερευνών σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συλλογής, διαλογής, ταχυδρομικής αποστολής, μεταφοράς και παράδοσης αλληλογραφίας από τις εγκαταστάσεις της Ίσπρα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η δραστηριότητα που καλύπτεται από τη σύμβαση παρέχει υπηρεσίες συλλογής αλληλογραφίας στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα, κάθε εργάσιμη ημέρα του JRC στην Ίσπρα, και τη διανομή της στους διάφορους αποδέκτες, σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
360,000.00 EUR
360,000.00 EUR
64100000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
64100000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
23/09/2022 00:00
07/02/2023 04:10
14/11/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 184-516766
Προκαταρκτική προκήρυξη
23/09/2022 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/IPR/2022/OP/2053
Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη συλλογή, διαλογή, γραμματοσήμανση, μεταφορά και π...
Προκήρυξη διαγωνισμού