Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/09/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/11/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENISA/2022/RP/0022
Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων
Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων για τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην Αθήνα και το Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,600,000.00 EUR
1,600,000.00 EUR
50700000
EL303
Additional CPV Supplementary CPV
50700000
90900000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/09/2022 00:00
25/11/2022 18:00
21/10/2022 18:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 185-522539
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/09/2022 00:00