Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με «ουσίες PFAS στην ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/09/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/11/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
22.ISE.OP.150
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με «ουσίες PFAS στην άμυνα»
Η μελέτη πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με ομάδες/κατηγορίες προϊόντων που χρησιμοποιούνται από τα MoD της ΕΕ τα οποία περιέχουν ουσίες PFAS (βάσει του ορισμού του ΟΟΣΑ 2021), συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εστίασης στους όγκους χρήσης στην άμυνα, την τεχνική λειτουργία, τη στιγμή των εκπομπών, καθώς και σε περιπτώσεις χρήσης στην άμυνα. Η μελέτη πρέπει επίσης να αναλύσει εάν υπάρχουν διαθέσιμα υποκατάστατα των πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) σε τέτοιες ομάδες προϊόντων. Η μελέτη θα παράσχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες και ανάλυση σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των ρυθμιστικών δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων της ΕΕ που σχετίζονται με τις PFAS (συμπεριλαμβανομένων των υπό προετοιμασία) στον αμυντικό τομέα της ΕΕ. Σε αυτή τη βάση, θα αναπτυχθούν σχετικές συστάσεις και θα συμπεριληφθούν στη μελέτη, για τον μετριασμό των σχετικών επιπτώσεων στους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της άμυνας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://eda.europa.eu/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80,000.00 EUR
80,000.00 EUR
73000000
BE1
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/09/2022 00:00
09/11/2022 17:00
10/11/2022 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 185-522541
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/09/2022 00:00