Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκό δίκτυο μάθησης για την καινοτομία στον χώρο εργασίας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
Udbud nr. 212/PP/ENT/CIP/12/C/N02C04.
Ευρωπαϊκό δίκτυο μάθησης για την καινοτομία στον χώρο εργασίας.
Ο ανάδοχος θα παράσχει υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη δημιουργία και διαχείριση ενός ευρωπαϊκού δικτύου μάθησης για την καινοτομία στον χώρο εργασίας. Στόχος της συγκεκριμένης προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η προώθηση της καινοτομίας στον χώρο εργασίας στην Ευρώπη μέσω της διασύνδεσης ενδιαφερόμενων φορέων (που είναι ήδη ενεργοί στον εν λόγω τομέα, που επιθυμούν να ενεργοποιηθούν στον εν λόγω τομέα, που ενδιαφέρονται για το θέμα, ή που δεν είναι ακόμη πλήρως ενημερωμένοι ή πεπεισμένοι) από κάθε πιθανό σχετικό υπόβαθρο, όπως: επιχειρήσεις· συνδικαλιστικά σωματεία και ενώσεις εργαζομένων· πολιτικούς και αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, σε χώρες και περιφέρειες· ακαδημαϊκές κοινότητες· εταιρείες συμβούλων· εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια· σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους. Ο εν λόγω πρώτος κατάλογος δεν παρατίθεται ως εξαντλητικός, αλλά προς διεύρυνση. Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος θα χρειαστεί επίσης να στηριχθεί σε υπάρχουσες δομές (εθνικά/περιφερειακά δίκτυα, πανεπιστημιακές κοινότητες). Η επίτευξη προστιθέμενης αξίας και συμπληρωματικότητας θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της εν λόγω πρωτοβουλίας της Επιτροπής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/07/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
17/09/2012 17:00
27/09/2012 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 138-229497 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/07/2012 00:00