Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Transport for EPP Group meeting in Vienna in December 2022. Please note that thi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG for Logistics and Interpretation for Conferences (LINC)
Ημερομηνία έναρξης:
26/09/2022
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
12/10/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
LINC/2022/AWD/CCU/EPP VIEN 12/022 TRANSP
Transport for EPP Group meeting in Vienna in December 2022. Please note that this is not a call for tender but a publication announcing the Contracting authority's intention to publish a future negotiated low or middle value procedure.
Transport for the EPP Group meeting in Vienna between 7-10 December 2022.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
26/09/2022 00:00
12/10/2022 23:59
13/10/2022
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.