Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκτέλεση καθηκόντων ακτινοπροστασίας σε σχέδια αποξήλωσης
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/11/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/03/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2022/RP/2660
Εκτέλεση καθηκόντων ακτινοπροστασίας σε σχέδια αποξήλωσης
Η σύμβαση καλύπτει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την εκτέλεση καθηκόντων ακτινοπροστασίας στον τομέα της αποξήλωσης, ιδίως όσον αφορά τις μετρήσεις ασφάλειας σύμφωνα το μέρος 2, κεφάλαιο 3 του διατάγματος ακτινοπροστασίας (StrlSchV), καθώς και την προετοιμασία, συσκευασία και μεταφορά πυρηνικών καυσίμων. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του JRC στην Καρλσρούη.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
580,000.00 EUR
580,000.00 EUR
90721600
DE122
Additional CPV Supplementary CPV
90721600
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείστε να ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/11/2022 00:00
22/03/2023 16:30
10/01/2023 16:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 212-609324
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/11/2022 00:00