Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στρατηγική χρήση των συμβάσεων καινοτομίας προκειμένου να προκύψουν επιχειρηματι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/03/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/05/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EISMEA/2022/OP/0022
Στρατηγική χρήση των συμβάσεων καινοτομίας προκειμένου να προκύψουν επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους φορείς καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ)
Ο παρών διαγωνισμός στοχεύει στην υλοποίηση (μεταξύ άλλων) των ακόλουθων δράσεων:— δημιουργία και διαχείριση μιας κοινότητας δημόσιων και ιδιωτικών αγοραστών που ενδιαφέρονται για τις λύσεις που προσφέρουν οι φορείς καινοτομίας του ΕΣΚ (δικαιούχοι),— ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων αγοραστών να αγοράζουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των δημόσιων προκλήσεων, ανοίγοντας ταυτόχρονα τις αγορές προμηθειών τους σε ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις,— πιλοτική παροχή βοήθειας στους δικαιούχους του ΕΣΚ για την υποβολή προσφορών σε δημόσιες και ιδιωτικές συμβάσεις στην Ευρώπη καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο,— ενίσχυση της ικανότητας των δικαιούχων του ΕΣΚ προκειμένου να βρίσκουν επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω συμβάσεων και να συμμετέχουν ως πιθανοί προμηθευτές σε προσφορές στην Ευρώπη καθώς και σε χώρες εκτός ΕΕ μέσω υποστηρικτικών μέτρων, όπως η δέσμη εργαλείων συμβάσεων καινοτομίας του ΕΣΚ (για προμηθευτές σε διαγωνισμούς), οι ακαδημίες συμβάσεων καινοτομίας του ΕΣΚ (για τους δικαιούχους του ΕΣΚ), κ.λπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
4,000,000.00 EUR
4,000,000.00 EUR
79400000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79400000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/03/2023 00:00
02/05/2023 10:00
02/05/2023 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 049-143076
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/03/2023 00:00