Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών βασισμένων στην πρακτική σχετικά με τη διαχείρι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/08/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
207/PP/ENT/IMA/12/0001.
Κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών βασισμένων στην πρακτική σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων.
Κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών βασισμένων στην πρακτική που θα πραγματεύονται το αντικείμενο και τη μεθοδολογία της διαχείρισης πιστώσεων και απαιτήσεων, και θα επεξηγούν την εφαρμογή υφιστάμενων νομικών μέσων στην εθνική και διασυνοριακή εκτέλεση απαιτήσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/08/2012 12:14
14/09/2012 23:59
07/09/2012 23:59
Άνευ αντικειμένου
14/09/2012 23:59
24/09/2012 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 146-243062 Προκήρυξη διαγωνισμού 01/08/2012 00:00