Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Έ...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/12/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/01/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELTURA/2022/OP/0136
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία και τα γραφεία της ECHO στην Τουρκία
Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία και τα γραφεία της ECHO στην Τουρκία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eeas.europa.eu/delegations/turkey/check-out-tender-opportunities_en?s=230
Η χαμηλότερη τιμή
1,550,000.00 EUR
1,550,000.00 EUR
63510000
TR510
Additional CPV Supplementary CPV
63510000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξτε στα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/12/2022 00:00
23/01/2023 16:00
24/01/2023 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 246-712214
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/12/2022 00:00