Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

ATTENTION UN CORRIGENDUM EST PUBLIE Date limite de soumission des offres : 16/11/2022 à 16H Seance d'ouverture des offres : 21/11/2022 à 9H ATTENTION : reponses aux questions publiées sur ce lien https://etendering.ted.europa.eu/document/document-old-versions.html?docId=133118
Τίτλος:
La fourniture, la livraison, l’installation, et la mise en service de matériels ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/10/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/11/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
INTPA/YAO/2022/EA-LOP/0157
La fourniture, la livraison, l’installation, et la mise en service de matériels informatiques en vue du renforcement de la digitalisation de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême
La fourniture, la livraison, l’installation, et la mise en service de matériels informatiques en vue du renforcement de la digitalisation de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Δημόσια σύμβαση
30200000
Όροι συμμετοχής
Veuillez consulter les documents du marché disponibles à l’adresse indiquée à la section I.3.
La capacité économique et financière exigée du candidat ou soumissionnaire pour l'exécution du marché est exposée en détail dans le document A5f intitulé "Informations complémentaires sur l'avis de marché".
La capacité professionnelle et technique exigée du candidat ou soumissionnaire pour l'exécution du marché est exposée en détail dans le document A5f intitulé "Informations complémentaires sur l'avis de marché".
Σημεία αναφοράς
12/10/2022 00:00
16/11/2022 16:00
21/11/2022 09:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
ORDINATEURS
Ordinateurs
Παρτίδα 2
Système de vidéoconférence
Systèmes de vidéoconférence
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 209-592929
Διορθωτικό
28/10/2022 00:00
2022/S 197-557873
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/10/2022 00:00