Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη Europol.
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
D/C1/1515.
Παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη Europol.
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η κάλυψη των αναγκών της Europol για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Εν συντομία περιλαμβάνει:— τη μετάβαση από την τρέχουσα λύση τηλεφωνίας (ISDN30, PSTN και ISDN2) στη λύση σταθερής τηλεφωνίας που προτείνει ο ανάδοχος (σενάριο 1+2) με παράλληλη διατήρηση της ιδιόκτητης υποδομής της Europol,— την παροχή υπηρεσιών φωνητικής επικοινωνίας: εισερχόμενες κλήσεις, εξερχόμενες κλήσεις προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα μεταξύ της Europol και οποιασδήποτε γεωγραφικής ζώνης και προς ειδικούς εθνικούς προορισμούς (αριθμοί ατελούς κλήσης, πρόσθετου τέλους, έκτακτης ανάγκης, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων επίσης υπηρεσιών συντήρησης, παρακολούθησης, αναφοράς και διαχείρισης της σύμβασης.Η Europol ενδέχεται επίσης να αποφασίσει να κατασκευάσει μια δεύτερη εγκατάσταση με χώρους γραφείων και κέντρο δεδομένων στις Κάτω Χώρες [με την ονομασία «Somewhere in the Netherlands» (SNL)].
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
29/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
10/02/2016 23:59
12/02/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 022-034224
Διορθωτικό
02/02/2016 00:00
2015/S 251-459833
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/12/2015 00:00