Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

A corrigendum has been published. The new deadline for the request to participate is 15/02/2016. Some of the tender documents have been updated.
Τίτλος:
Επιχειρηματική κοινότητα και ακαδημία του μέσου για τις ΜΜΕ.
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/H2020/SME/2016/001.
Επιχειρηματική κοινότητα και ακαδημία του μέσου για τις ΜΜΕ.
Κατόπιν του προγράμματος εργασίας για την έρευνα και την καινοτομία 2016–2017 μέρος 7 — καινοτομία στις ΜΜΕ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ορίζοντας 2020, ο παρών διαγωνισμός στοχεύει στην υλοποίηση 2 από τις δραστηριότητες εκτέλεσης υπηρεσιών εμπορευματοποίησης για τους δικαιούχους του μέσου για τις ΜΜΕ (φάση 3) κατά τρόπο ολοκληρωμένο. Η εν λόγω στήριξη θα περιλαμβάνει: πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, ανάπτυξης κοινοτήτων, δημιουργίας εταιρικών σχέσεων (μεταξύ άλλων με μεγάλες επιχειρήσεις), ανάπτυξης εμπορικού σήματος/οπτικής ταυτότητας, ευκαιρίες δικτύωσης και μάθησης.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστικός διάλογος
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/12/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
23/03/2016 23:59
15/02/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 017-024829 Διορθωτικό 26/01/2016 00:00
2015/S 252-461138 Προκήρυξη διαγωνισμού 30/12/2015 00:00