Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο σε διαδοχική σειρά σχετικά με υπηρεσίες θεματικής κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/01/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EPSO/EUSA/PO/2015/030.
Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσιο σε διαδοχική σειρά σχετικά με υπηρεσίες θεματικής κατάρτισης στις Βρυξέλλες, πόλη και περιφέρεια,...
Οι πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια σε διαδοχική σειρά που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων, των οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση των γνώσεών τους και την κατανόηση των ιστορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτικών, γεωγραφικών και οικονομικών πτυχών των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
21/01/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
23/02/2016 23:59
01/03/2016 00:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια σε διαδοχική σειρά σχετικά με υπηρεσίες θεματικής κατάρτισης στις Βρυξέλλες, πόλη και περιφέρεια,... Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Παρτίδα 2 Πολλαπλές συμβάσεις-πλαίσια σε διαδοχική σειρά σχετικά με υπηρεσίες θεματικής κατάρτισης στο Λουξεμβούργο, πόλη και χώρα, για... Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 014-019641 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/01/2016 00:00