Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενημέρωση απαιτήσεων σχετικά με την οδηγία ΣΕΔΕ (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
CLIMA.A.3/SER/2012/0022
Ενημέρωση απαιτήσεων σχετικά με την οδηγία ΣΕΔΕ (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών) της ΕΕ 2003/87/EΚ, άρθρο 21.
Το προκηρυσσόμενο έργο στοχεύει στην παροχή υποστήριξης στην Επιτροπή για να διασφαλιστεί ότι η σχετική απόφαση της Επιτροπής 2006/803/EΚ θα αναθεωρηθεί και ότι το ερωτηματολόγιό της θα ενημερωθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη όλες τις νέες απαιτήσεις που τίθενται από την οδηγία ΣΕΔΕ της ΕΕ 2003/87/EΚ σε σχέση με το άρθρο 21.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/07/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/08/2012 23:59
28/08/2012 00:00
04/09/2012 23:59
14/09/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 131-216865 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/07/2012 00:00