Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
OC/EFSA/PTT/2015/01 - Επιλογή μεσίτη για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/01/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/05/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OC/EFSA/PTT/2015/01.
OC/EFSA/PTT/2015/01 - Επιλογή μεσίτη για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.
Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η δημιουργία ενός διαύλου παροχών για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους πολλαπλών τύπων (πολλαπλοί πάροχοι) μέσω ενός εξωτερικού μεσίτη παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Συνεπώς, ο στόχος της πρόσκλησης είναι η ανάθεση της σύμβασης-πλαισίου σε έναν φορέα, τον μεσίτη παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (CSB), ο οποίος θα ενεργεί ως διαμεσολαβητής και φορέας συγκέντρωσης των υπηρεσιών που παρέχονται από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Όπως περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
Όπως περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
As detailed in the tender specifications available online.
Όπως περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων που διατίθεται επιγραμμικά.
As detailed in the tender specifications available online.
Σημεία αναφοράς
06/01/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
03/05/2016 23:59
11/05/2016 00:00
17/05/2016 14:30
18/05/2016 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 082-144820 Διορθωτικό 27/04/2016 00:00
2016/S 041-066288 Διορθωτικό 27/02/2016 00:00
2016/S 003-002221 Προκήρυξη διαγωνισμού 06/01/2016 00:00