Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
«Archibus migration and consulting services».
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/01/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB.DR.2/PO/2015/072/679.
«Archibus migration and consulting services».
Η παρούσα σύμβαση αφορά την απόκτηση υπηρεσιών παροχής συμβουλών για παραμετροποίηση, μετανάστευση και κατάρτιση, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του λογισμικού Archibus, καθώς και τη συντήρησή του.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/01/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
22/02/2016 17:30
29/02/2016 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 001-000027
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/01/2016 00:00