Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προώθηση και τόνωση των επενδύσεων επιχειρηματικών αγγέλων στην ΕΕ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EISMEA/2022/OP/0024
Προώθηση και τόνωση των επενδύσεων επιχειρηματικών αγγέλων στην ΕΕ.
Οι επιχειρηματικοί άγγελοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση, την καθοδήγηση και τη στήριξη της ανάπτυξής τους. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των οικοσυστημάτων καινοτομίας και επενδύσεων για νεοσύστατες και αναβαθμισμένες επιχειρήσεις στην ΕΕ με στόχο την ανάπτυξη και την ανάπτυξή τους, κυρίως με τη στήριξη των επενδυτικών αγγέλων και των κοινοπραξιών τους. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με:— ενθάρρυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξης ομάδων επιχειρηματικών αγγέλων σε χώρες όπου παραμένουν απούσες ή αδύναμες (π.χ. ανάπτυξη προγραμμάτων δημιουργίας ικανοτήτων, όπως κατάρτιση για την ενθάρρυνση της μεταφοράς γνώσεων μεταξύ καθιερωμένων και αναδυόμενων/υποτυπωδών ομάδων επιχειρηματικών αγγέλων),— σύνδεση επενδυτικών αγγέλων σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη στήριξη της δημιουργίας ροής συμφωνιών και τη διευκόλυνση διασυνοριακών επενδύσεων που μπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά τις εταιρείες να επεκταθούν στην ΕΕ και στη συνέχεια στο εξωτερικό,— παροχή συμβουλών στις εθνικές/περιφερειακές αρχές σχετικά με τη δημιουργία φορέων συνεπένδυσης με επιχειρηματικούς αγγέλους, οι οποίοι εμπλέκουν σχετικούς οργανισμούς, όπως εθνικές τράπεζες προώθησης και επιταχυντές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
79900000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79900000
Όροι συμμετοχής
Παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/07/2023 00:00
15/09/2023 10:00
15/09/2023 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 169-531566
Διορθωτικό
04/09/2023 00:00
2023/S 141-449946
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/07/2023 00:00