Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
PSC-1283 Εξωτερική βοήθεια για διοικητικά καθήκοντα.
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/01/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
26/02/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
PSC-1283.
PSC-1283 Εξωτερική βοήθεια για διοικητικά καθήκοντα.
Για τον σκοπό της βελτιστοποίησης της καθημερινής δραστηριότητας της Μονάδας Διοικητικών Δαπανών, η ΕΤΕπ σκοπεύει να προμηθευτεί εξωτερική βοήθεια στην εκτέλεση ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών/καθηκόντων λογιστικής και διοικητικής φύσεως.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
15/01/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
09/02/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
26/02/2016 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 010-012492 Προκήρυξη διαγωνισμού 15/01/2016 00:00