Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή στήριξης στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την οριστικοποίηση των συστάσεων της...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
CLIMA.A.3/SER/2012/0023
Παροχή στήριξης στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την οριστικοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό...
Το παρόν σχέδιο στοχεύει στην παροχή στήριξης στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση σχετιών συστάσεων και μέσων που χρησιμοποιούνται για τη συμβολή στην από κοινού κατανόηση, εφαρμογή και συμμόρφωση σε ό,τι αφορά τον κανονισμό παρακολούθησης και ελέγχου για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ETS) της ΕΕ και τον κανονισμό διαπίστευσης και επαλήθευσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
11/07/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/08/2012 23:59
28/08/2012 00:00
04/09/2012 23:59
14/09/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 131-216866 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/07/2012 00:00