Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή συμβουλών και βοήθειας σχετικά με υπηρεσίες οικονομικής και χρηματοοικονο...
Αναθέτουσα αρχή:
Single Resolution Board (SRB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/12/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/01/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SRB/2022/OP/0002
Παροχή συμβουλών και βοήθειας σχετικά με υπηρεσίες οικονομικής και χρηματοοικονομικής αποτίμησης (SRB/OP/2/2022)
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή συμβουλών και βοήθειας σχετικά με υπηρεσίες οικονομικής και χρηματοοικονομικής αποτίμησης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
60,000,000.00 EUR
60,000,000.00 EUR
66150000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
66150000
66000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/12/2022 00:00
30/01/2023 16:00
31/01/2023 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 232-667501
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/12/2022 00:00