Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Χαρακτηρισμός ραδιενεργών αποβλήτων μέσω φασματοσκοπικής ακτινοβολίας γάμμα και ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/11/2022
Ημερομηνία λήξης:
14/11/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2022/RP/3032-PIN
Χαρακτηρισμός ραδιενεργών αποβλήτων μέσω φασματοσκοπικής ακτινοβολίας γάμμα και μέτρησης σύμπτωσης νετρονίων
Οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής απόρριψη των ραδιενεργών αποβλήτων του Ινστιτούτου. Τα επιμέρους έργα αποσυναρμολόγησης και απόρριψης παράγουν διαρκώς ραδιενεργά απόβλητα, των οποίων η απογραφή ραδιενεργών στοιχείων (συμπεριλαμβανόμενου το περιεχομένου πυρηνικού υλικού) πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια και αξιοπιστία χρησιμοποιώντας μετρητές σύμπτωσης νετρονίων και φασματοσκοπική ακτινοβολία γάμμα, ώστε να απορριφθούν σωστά. Ο καθορισμός του περιεχομένου υλικού του πυρήνα σε μια ανομοιογενή μήτρα αποβλήτων βασίζεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική επιστημονικώς μέθοδο μέτρησης, χρησιμοποιώντας διαμορφωμένους κώδικες.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Άνευ αντικειμένου
1,450,000.00 EUR
1,450,000.00 EUR
90521000
DE122
Additional CPV Supplementary CPV
71350000
90521000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
21/11/2022 00:00
14/11/2023 23:59
10/01/2023
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2022/S 224-645578
Προκαταρκτική προκήρυξη
21/11/2022 00:00