Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες μετάφρασης για την Eurojust.
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/03/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2016/EJ/05/PO.
Υπηρεσίες μετάφρασης για την Eurojust.
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υψηλής ποιότητας και έγκαιρων υπηρεσιών μετάφρασης και διόρθωσης για έγγραφα σε γλώσσες της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα έγγραφα μπορούν να περιλαμβάνουν έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις, όπως ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, ευρωπαϊκά εντάλματα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, αίτηση για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, δικαιολογητικά, αιτήσεις για αμοιβαία δικαστική συνδρομή και διοικητικά έγγραφα, όπως έγγραφα που αφορούν το προσωπικό, έγγραφα προ της άσκησης προσφυγής, έγγραφα για την άσκηση προσφυγής, καθώς και έγγραφα που λαμβάνονται από άλλες εσωτερικές μονάδες/υπηρεσίες και δίκτυα. Η διόρθωση συνίσταται στον έλεγχο είτε 1 κειμένου έναντι ενός βασικού κειμένου ή στον έλεγχο ενός ενιαίου εγγράφου για σωστή γραμματική, στυλ, σύνταξη, συνοχή και, ενδεχομένως, στη διόρθωση, τη μορφοποίηση και τη συγχώνευση περισσότερων του 1 εγγράφων σε ένα ενιαίο έγγραφο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
16/02/2016 00:00
17/03/2016 16:00
21/03/2016 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 032-051071
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/02/2016 00:00