Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μεθοδολογία, σχέδιο εργασίας και χάρτης πορείας για δραστηριότητες εγκάρσιων βασ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
214/PP/ENT/CIP/12/C/N01C012.
Μεθοδολογία, σχέδιο εργασίας και χάρτης πορείας για δραστηριότητες εγκάρσιων βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής στο...
Στόχος της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας, σχεδίου εργασίας και χάρτη πορείας που θα συμβάλουν στην προετοιμασία του 7ετούς προγράμματος εργασιών εγκάρσιων βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής του «Ορίζοντα 2020». Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (key enabling technologies, KETs) περιλαμβάνουν τα προηγμένα υλικά, τη νανοτεχνολογία, τη μικροηλεκτρονική, τη νανοηλεκτρονική, τη βιοτεχνολογία, τη φωτονική και τα συστήματα προηγμένης μεταποίησης. Το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας είναι ένας εκ των κύριων πυλώνων της πρόσφατης ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρωπαϊκή στρατηγική για βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής: γέφυρα για ανάπτυξη και απασχόληση», που εγκρίθηκε στις 26.6.2012.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
26/07/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
28/09/2012 23:59
09/10/2012 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 142-236443 Προκήρυξη διαγωνισμού 26/07/2012 00:00