Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10637 Παροχή υπηρεσιών ΤΠ σχετικά με τις εφαρμογές της Υπηρεσίας Εκδόσεων - Π...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/09/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/11/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
10637.
AO 10637 Παροχή υπηρεσιών ΤΠ σχετικά με τις εφαρμογές της Υπηρεσίας Εκδόσεων - Παραγωγή, λήψη, επικύρωση και αποθετήριο
Ο σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή έως και 2 οικονομικών φορέων για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ σχετικά με τις εφαρμογές της Υπηρεσίας Εκδόσεων — Παραγωγή, λήψη, επικύρωση και αποθετήριο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
10/09/2016 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
10/11/2016 23:59
17/11/2016 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Παροχή υπηρεσιών ΤΠ σχετικά με τις εφαρμογές της Υπηρεσίας Εκδόσεων — Παραγωγή Παροχή υπηρεσιών ΤΠ σχετικά με τις εφαρμογές της Υπηρεσίας Εκδόσεων — Παραγωγή.
Παρτίδα 2 Παροχή υπηρεσιών ΤΠ σχετικά με τις εφαρμογές της Υπηρεσίας Εκδόσεων — Λήψη, επικύρωση και αποθετήριο Παροχή υπηρεσιών ΤΠ σχετικά με τις εφαρμογές της Υπηρεσίας Εκδόσεων — Λήψη, επικύρωση και αποθετήριο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 175-313696 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/09/2016 00:00