Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης για τον EUAA
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/03/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/04/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EUAA/2022/092
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης για τον EUAA
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (αναθέτουσα αρχή), επιθυμεί να προμηθευτεί συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.euaa.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3,000,000.00 EUR
3,000,000.00 EUR
79400000
EE / EL / MT / IS / IT / ES / CY / CZ / PL / RO / NL / DE / BE / FI / PT / BG / DK / LT / LU / HR / LV / FR / HU / SE / SI / SK / IE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/03/2023 00:00
20/04/2023 16:00
21/04/2023 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2023/S 067-198593
Διορθωτικό
04/04/2023 00:00
2023/S 061-180488
Διορθωτικό
27/03/2023 00:00
2023/S 054-158229
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/03/2023 00:00