Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

For information on forwarding offers, please see in the document library: "Submission of Offers"
Τίτλος:
UCA-15/066 - Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης προσωπικού και κέντρου ανάπτυξης και υ...
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA-15/066.
UCA-15/066 - Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης προσωπικού και κέντρου ανάπτυξης και υπηρεσιών παροχής συμβουλών σχετικά με πολιτικές...
Οι υπηρεσίες προς παροχή περιλαμβάνουν τα εξής: οργάνωση και ανάπτυξη κέντρων αξιολόγησης προσωπικού και κέντρων ανάπτυξης, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με πολιτικές διαχείρισης των σταυροδρομιών, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων δεξιοτήτων. Οι υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
23/03/2016 00:00
30/04/2016 12:00
10/05/2016 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 058-097021
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/03/2016 00:00