Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

La date limite de dépôt des offres est reportée au 04 mai 2016. Nouveau document (page 2 de la bibliothèque de documents): Invitation à soumissionner corrigée incluant la nouvelle date et l'adresse d'envoi.
Τίτλος:
Μαθήματα σωματικής έκφρασης.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIL06/PO/2016/04.
Μαθήματα σωματικής έκφρασης.
Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την παράδοση μαθημάτων σωματικής έκφρασης για παιδιά ηλικίας από 3 έως 6 ετών τα οποία πηγαίνουν στο διοργανικό Πολυκλαδικό Κέντρο Παιδικής Ηλικίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η πιο οικονομική
Σημεία αναφοράς
26/03/2016 00:00
27/04/2016 16:30
11/05/2016 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 084-147731
Διορθωτικό
29/04/2016 00:00
2016/S 061-102552
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/03/2016 00:00