Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αξιολόγηση εθνικών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/07/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.3/SER/2012/0024
Αξιολόγηση εθνικών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Η σύμβαση στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης όσον αφορά τις σχετιζόμενες με την κλιματική αλλαγή πτυχές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κατά τα Ευρωπαϊκά Εξάμηνα 2013 και 2014. Ειδικότερα, η σύμβαση έχει ως στόχο την παροχή στην ΓΔ Δράσης για το Κλίμα στοιχείων περί, και μιας αξιολόγησης, όλων των πολιτικών των κρατών μελών που αποσκοπούν είτε στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είτε, γενικότερα, στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
17/07/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
10/09/2012 16:00
24/09/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 135-223973 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/07/2012 00:00